ติดต่อเรา ประเทศไทย

  • จังหวัดขอนแก่น
  • จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดขอนแก่น – สำนักงานใหญ่

LAWI Engineering (Thailand) Co. Ltd
อาคาร C ชั้น 7,
177/49 หมู่ 17, ถนนมิตรภาพ,
ตำบลในเมือง, อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
ประเทศไทย

Tel.: +66 (0)43 324551
Fax.: +66 (0)43 220040

info@de.lawipower.com


จังหวัดสมุทรปราการ – สำนักงานขาย

LAWI Engineering (Thailand) Co.,Ltd.
90/177-178 โครงการเพล็กซ์บางนา
หมู่ 15, ถนนบางนา-ตราด,
ตำบลบางแก้ว, อำเภอบางพลี,
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย


info@de.lawipower.com