ติดต่อเรา ประเทศมาเลเซีย

Petaling Jaya - Sales Office

LAWI Engineering (M) Sdn Bhd. (897408-K)
Level 3-06 Plaza Seri Setia
No.1 Jalan SS9/2, Seri Setia
47300 Petaling Jaya
Selangor / Malaysia

Tel.: +603 78 74 52 12
Fax.: +603 78 74 52 42

Fax: +603 78 74 50 28

info@de.lawipower.com