การพัฒนาโครงการของลาวี

แนวคิดของลาวี : พัฒนาโครงการอย่างมืออาชีพ

จากความคิดแรกไปสู่โรงไฟฟ้าแห่งแรก

การพัฒนาโครงการของลาวีในช่วงที่แนวความคิดต่างๆเกิดขึ้นกว่าทศวรรษนำไปสู่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระดับนานาชาติมีประสบการณ์มากพอที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแก่คุณ

บริการของลาวี เอ็นจิเนียริ่งรับประกันว่า สรุปร่างโครงการ คำอธิบายโครงการแรก และแผนการดำเนินโครงการคือการดำเนินการทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ลาวีเอ็นจิเนียริ่ง เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้สำหรับ..

 • โครงสร้างโครงการ

 • การศึกษาความเหมาะสมและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ

 • แผนผังโครงการ

 • กำหนดการโครงการและการบริหารเวลา

 • การจัดการโครงการ

 • การจัดหาซัพพลายเออร์และเครื่องมือเบื้องต้น

 • สนับสนุนและรวบรวมรายละเอียดต่างๆเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลและสัญญา PPA ในประเทศไทย

หมายเหตุ : บริการข้างต้นมีในประเทศไทยเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

รายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย ...

 • การเตรียมเอกสารสำหรับส่งกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry ,MOI): จะต้องมีการเตรียมเอกสารในการส่งกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขออนุมัติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 • การเตรียมเอกสารสำหรับส่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (Board of Investment of Thailand, BOI): จะต้องมีการเตรียมเอกสารในการส่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยเพื่อขอนุมัติการสนับสนุนการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
 • การเตรียมเอกสารสำหรับส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องมีการเตรียมเอกสารในการส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขออนุมัติระบบวงจรไฟฟ้าแบบขนาน (Parallel Electrical System ,PEA)
 • การเตรียมเอกสารสำหรับส่งองค์การบริหารส่วนตำบล: จะต้องมีการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบล(SAO)
 • การเตรียมเอกสารทางการเงิน:จะต้องมีการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่างๆให้สถาบันทางการเงิน