เทคโนโลยี ลาวี อีต้าแพลนท์ (LAWI EtaPlant®-C Power Plant Series)

อนาคตของพลังงานทดแทน: ประหยัด มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

แนวความคิดนวัตกรรมโรงงานไฟฟ้าไอน้ำของลาวี เอ็นจิเนียริ่ง “ ลาวี อีต้าแพลนท์ ซี (LAWI EtaPlant®-C) เป็นแนวคิดที่โดดเด่น ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและขยะที่ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย

 

รวมกับเศษพืชคุณภาพดี EtaPlant®-C ประสบความสำเร็จอย่างไม่มีใครเปรียบ ด้วยประสิทธิภาพด้วยระบบไฟฟ้าสุทธิกว่า 30% กระบวนการสกัด การอบไอน้ำด้วยความร้อน และการใช้ความร้อนร่วมทำให้โรงไฟฟ้าประสบความสำเร็จ จากการให้พลังงานกว่า 80%

ลาวี อีต้าแพลนท์ ซี (LAWI EtaPlant®-C) ได้รับการออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยที่มีคุณสมบัติหลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการหาซื้อเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดีในราคาเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นของเสียจากการผลิตในโรงงานหรือการใช้งานชีวมวล ขยะมูลฝอยของเทศบาล ลาวี อีต้าแพลนท์ ซี (LAWI EtaPlant®-C) จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งในการหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน

 

ลาวี อีต้าแพลนท์ ซี (LAWI EtaPlant®-C) โรงงานคุณภาพสูงและมีความเชื่อถือในการดำเนินการ

  • กระบวนการเผาคงที่ ลดความต้องการอุปกรณ์ช่วยในการขับเคลื่อน มีระบบโรงงานและการควบคุมที่ซับซ้อน
  • อุณหภูมิในการเผามีความปลอดภัย ภายใต้อุณหภูมิที่สามารถเผาขี้เถ้าละลาย ป้องกันอุณหภูมิความร้อน
  • การทำงานของโรงงานเชื่อถือได้เนื่องจากลดขั้นตอนความซับซ้อนให้โรงงานทำงานได้ง่ายขึ้นพร้อมกับระบบโรงงานLAWI EtaLogic® ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ
  • ทำงานรวดเร็ว ด้วยการออกแบบโรงงานส่วนต่างๆและการจัดการโครงการแบบมืออาชีพ