ระบบเตาเผาLAWI EtaComb®

การใช้ประโยชน์แทนการเผาไหม้ด้วย ระบบเตาเผา LAWI EtaComb®

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ LAWI Eta: ระบบเตาเผา LAWI EtaComb®และ เตาเผาไหม้สำรอง (post combustion chamber) พร้อมกับระบบเตาเผาเชื้อเพลิงที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพสูงและเตาเผาขยะเช่น เชื้อเพลิงชีวมวลและขยะมูลฝอยเทศบาล

เทคโนโลยีการเผาขั้นสูง  ที่เรียกว่า “LAWI EtaComb®” ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยใช้ระบบการหมุนเวียนอากาศทำให้เตาเผาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกว่า 98%

ระบบเตาเผา LAWI EtaComb® เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมทุกสิ่งที่นักลงทุนกำลังค้นหาประกอบด้วย

  • ประสิทธิภาพ: โรงงานมีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มรายได้จากการขายพลังงาน โดยเฉาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการจัดหาเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ประสิทธิภาพทุกๆเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงระยะเวลาที่โรงงานจะสร้างกำไรลดน้อยลง
  • ยืดหยุ่นต้นกำเนิดจากธรรมชาติ ขยะแห้ง หรือขยะมูลฝอย มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น เปียก แห้ง หยาบ ละเอียด หรือมีสิ่งเจือปน รวมถึงวัสดุที่ยากต่อการเผาไหม้ ก็สามารถใช้เทคโนโลยีLAWI EtaComb® ได้ เพราะสามารถเผาเชื้อเพลิงที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
  • การปล่อยของเสีย: แม้ว่าการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตเจนออกไซด์ (NOx) จะได้รับการการันตี ระบบการหมุนเวียนของเสียที่ทันสมัยจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อนในการปล่อยไอและช่วยลดการก่อตัวของแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงเถ้าที่สลายตัวยากและการกำจัดเถ้าที่มีราคาแพงได้ ในขณะที่มีการใช้เชื้อเพลิงที่สำคัญ
  • คุณภาพของเถ้า: เถ้าแห้งและจุดเด่นในการเผาไหม้ของเถ้าสามารถให้คุณภาพเชิงผลิตภัณฑ์และเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดเถ้าน้อยที่สุด