เกี่ยวกับเรา

files/lawi/layout/images/Logo_Web.png

ลาวีเอ็นจิเนียริ่งมีประสบการณ์อย่างยาวนานในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล

read more …

Latest news

Cuba wants to become green - with our help

read more ...

Thailand Energy Awards 2018 - 3 awards for on-grid renewable energy LAWI power plants

read more ...

LAWI is developing a new advanced control algorithm LAWI EtaLogic®

read more ...