ติดต่อเรา ประเทศเยอรมนี

  • Kiel
  • Dresden

Kiel - Head Office

LAWI Engineering GmbH
Siemensstraße 8
24118 Kiel
Deutschland

Tel.: +49 (0)431 666 565 0
Fax.: +49 (0)431 666 565 29

info@de.lawipower.com


Dresden - Engineering Department

LAWI Engineering GmbH
Werdauerstr. 1-3
01069 Dresden
Deutschland

Tel.: +49 (0)351 64 75 39 0
Fax.: +49 (0)351 64 75 39 29

info@de.lawipower.com