เกี่ยวกับเรา

ลาวีเอ็นจิเนียริ่งมีประสบการณ์อย่างยาวนานในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1996 ในเมือง เคียร์ ประเทศเยอรมนี จนกลายเป็นบริษัทชั้นนำในเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ชีวมวลความร้อน

ลาวีเอ็นจิเนียริ่ง เป็นที่รู้จักในเรื่องของเทคโนโลยีเตาเผาที่สามารถเผาเชื้อเพลิงได้หลายชนิด ที่เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า ลาวี อีต้า คอมบ์ (EtaComb®) ซึ่งนำมาใช้อย่างต่อเนื่องและแพร่หลายในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและขยะมูลฝอยทั่วโลกโดยมุ่งเน้นไปยังตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนที่ท้าทาย

ระบบเตาเผา LAWI EtaComb® มาพร้อมกับแนวความคิดโรงไฟฟ้าไอน้ำที่ให้ประสิทธิภาพความร้อนมากกว่า 90% มีความน่าเชื่อถืออย่างมากว่าจะปล่อยแก๊สพิษในปริมาณที่น้อยมาก

  

นอกจากนี้ LAWI EtaComb® ยังช่วยแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็นความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้โดยสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด ดังนั้น LAWI EtaComb® จึงมีความยืดหยุ่นสูงมากเหมาะสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเชื้อเพลิง

ลูกค้าและสถาบันการเงินต่างให้ความไว้วางใจว่าเทคโนโลยีของลาวีมีความน่าเชื่อถือและทำให้เรากลายเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย  กระแสไฟฟ้ากว่าครึ่งที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP) ในประเทศไทยล้วนเป็นผลงานของลาวีเอ็นจิเนียริ่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีความร้อน การออกแบบโรงไฟฟ้า กระบวนการออกแบบและการทำงานของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ลาวีเอ็นจิเนียริ่งยังมีประสบการณ์เฉพาะในด้านวิศวกรรม การจัดการโรงงานและการส่งมอบ การติดตั้งและการใช้งานจากเครื่องจักรและอุปกรณ์จากประเทศเยอรมนี

ในปี ค.ศ.2008 บริษัทลาวีเอ็นจิเนียริ่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายพื้นที่และบริการสู่ผู้ประกอบการในประเทศ  โดยบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง  การก่อสร้าง การจัดการโครงการและการเดินเครื่อง  รวมถึงการก่อสร้างโรงงานเต็มรูปแบบ  หรือ EPC (Engineering, Procurement and Construction)

ด้วยเหตุนี้ ลาวีเอ็นจิเนียริ่งสามารถเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตลาดอาเซียน ด้วยวิทยาการความรู้และคุณภาพที่ฝังอยู่ในสโลแกนที่ว่า “ผลิตในประเทศเยอรมนี” หรือ "Made in Germany" โดยการหลอมรวมคุณค่าของความเป็นอาเซียนและวิทยาการความรู้ของประเทศเยอรมนี รวมทั้งรู้ว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายในตลาด

ปัจจุบันนี้ ลาวี เอ็นจิเนียริ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ประเทสเยอรมนี ไทย และมาเลเซีย และกำลังจะขยายให้ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ยุโรปตะวันตกและตะวันออก

พนักงานของลาวี เอ็นจิเนียริ่งกว่า 90% ทั่วโลกล้วนเป็นมีคุณสมบัติทางวิชาการ